10 lutego 2023 roku odbyła się IV Gala Aktywności Lokalnej, podczas której przyznano „Żurawie Powiatu Grodziskiego” w pięciu kategoriach: Społecznik roku, Wolontariusz roku, Organizacja pozarządowa roku, Firma przyjazna społeczności lokalnej i Wydarzenie społeczne 2022 roku. Podczas gali swój jubileusz 20-lecia działalności świętowało także Stowarzyszenie Europa i My – inicjator i organizator plebiscytu. 

Żurawie Powiatu Grodziskiego to nagroda, która ma na celu promocję aktywności obywatelskiej, docenienie liderów lokalnych i stojących za nimi organizacji, nagłaśnianie pozytywnych postaw społecznych oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Współorganizatorem gali był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. 

Tym razem uroczysty wieczór podzielono na dwie części. W pierwszej świętowano 20-lecie Stowarzyszenia Europa i My, w trakcie którego przypomniano jego początki, twórców, a także dotychczasowe dokonania. Podziękowano partnerom, sponsorom i wolontariuszom. W drugiej wręczono wyróżnienia laureatom Żurawi. Niezwykły wieczór przeplatany był występami przyjaciół Stowarzyszenia. Wśród artystów znaleźli się Chór UTW „Fermata”, Helena Adwent, Anna Krysiak i Dagmara Jaworska. 

W tym roku trzynastoosobowa Kapituła wybrała laureatów spośród 55 zgłoszeń nadesłanych przez mieszkańców powiatu. Tytuł Społecznika roku 2022 za wszechstronność w działaniu na rzecz dobra wspólnego otrzymał Mariusz Żaczkiewicz z Bożej Woli.

Wyróżnione w tej kategorii zostały:

Katarzyna Ciaciura, przewodnicząca “Radonianki” Koło Gospodyń Wiejskich w Radoniach oraz współtwórczyni Stowarzyszenie “Dla Autyzmu”. 

Elżbieta Janiszewska z Żabiej Woli. 

Wolontariuszem 2022 roku za codzienną chęć dzielenia się z innymi, gotowość do pomocy oraz postawę pozwalającą żywić przekonanie, że czynienie dobra nie wymaga spektakularnej formy, by świat stawał się lepszy został Wojciech Łempicki z Grodziska Mazowieckiego. Od 15 lat codziennie pomaga potrzebującym, początkowo w OPS, a obecnie głównie w Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Malwa Plus”. Mimo własnej niepełnosprawności jest uosobieniem optymizmu.

Wyróżnieni w tej kategorii zostali:

 • Krzysztof Wiącek z Milanówka. 
 • Adam Grzymski i Anna Niemczyk Grzymska z Podkowy Leśnej, 

Organizacją pozarządową roku 2022 zostało Stowarzyszenie “Dla Autyzmu”. Organizacja powstała, by pomagać niepełnosprawnym osobom z autyzmem na drodze ku samodzielności. 

Wyróżnione w tej kategorii zostały:

 • FORT Fundacja Ogarniająca Rodzinne Tematy z Grodziska Mazowieckiego,.
 • Stowarzyszenie Żabiowolska Rada dla Przyszłości, 

W kategorii Firma przyjazna społeczności lokalnej statuetkę Żurawie Powiatu Grodziskiego za niezwykłą wrażliwość społeczną, natychmiastową reakcję na potrzeby spowodowane zmieniającą się rzeczywistością, jak również przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych otrzymała ANDREA sp. j. z Milanówka

Wyróżnione w tej kategorii zostały:

 • Le Coeur – Katarzyna Flis z Podkowy Leśnej,
 • Wodna Osada – Grzegorzewice z Żabiej Woli,  
 • Dartom sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki. 

Wydarzeniem społecznym roku 2022 została organizowana przez grupę nieformalną cykliczna impreza charytatywna, której podstawowym założeniem jest zbiorka funduszy na wybrany cel charytatywny – 3. Grodziski Charytatywny Bieg w szpilkach.

Wyróżnione w tej kategorii zostały:

 • POST PANDEMIC KATHARSIS, projekt Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki, 
 • Akcja Mikołaj Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Książenice,
 • Wystawa Psów Kochanych wydarzenie Podkowiańskiego Liceum nr 60, 
 • Odpalamy choinkę w Bożej Woli zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Boża Wola „Tworzymy z Pasją” wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną. 

Rok 2022 pokazał olbrzymie zaangażowanie obywateli w działania na rzecz Ukrainy i Ukraińców, którzy znaleźli się w Polsce z powodu wojny. Kapituła zdecydowała, aby w sposób szczególny wyróżnić poniższe przedsięwzięcia, zgłoszone w tegorocznej edycji nagrody.

 • Zbiórka rzeczy dla jednostek wojskowych w Ukrainie, Grodzisk Mazowiecki 
 • Magazyn pełen dobra, Milanówek (Emilia Otto)
 • „Skład Rzeczy Potrzebnych” w „Podkowie Centralnej”  
 • Kościół Chrześcijański Pojednanie
 • Strażaków z OSP Boża Wola, Ochotnicza Straż Pożarna Milanówek, OSP Jaktorów.